Information om PHP-versioner

This message will follow in English, please scroll down.

Avveckling av utdaterade PHP-versioner

 

Hej,

Vi kommer inom kort att påbörja arbetet med att plocka bort äldre versioner av PHP från vårt system. Detta beror på att de inte längre underhålls av utvecklarna, och därmed är osäkra att fortsätta använda.

Den första PHP-versionen som kommer att tas bort är PHP 5.5, vilket du använder för en eller flera av dina hemsidor. De sidorna kommer därför att uppgraderas till version 7.2 om två veckor. Sidorna kan i och med det behöva uppdateras för att fortsätta fungera, och om du vill testa uppgradera PHP-versionen redan nu kan du göra det i kontrollpanelen, under domän och webbplats > webbplatser genom att redigera de aktuella webbplatserna.

Det är även möjligt att uppgradera sidorna till en version högre än PHP 5.5 men lägre än PHP 7.2, men även de versionerna planeras att tas bort inom det kommande halvåret. Vi rekommenderar därför även att du uppgraderar eventuella andra sidor du har till åtminstone PHP-version 7.2.

Om du har några frågor eller funderingar angående den här uppgraderingen och hur den påverkar dina hemsidor så kan du kontakta vår support på support@loopiahosting.seeller på telefonnummer 0771-24 08 00.

 

Med Vänliga Hälsningar,

Loopia Hosting

 

Discontinuation of deprecated PHP-versions

 

 

Hi,

We will shortly begin the process of removing older versions of PHP from our system. This is done because those versions no longer receive support from the developers, and therefore will become unsecure to use.

The first PHP-version to be removed is PHP 5.5, which you are using for one or more of your websites. Those sites will will be upgraded to version 7.2 in two weeks. The sites may need to be upgraded to continue working correctly on the newer PHP-version, and you can try upgrading beforehand by going to domain and website > websites in the control panel and editing the sites in question.

It is also possible to upgrade the site to a version above 5.5 and below 7.2, but those versions are also planned to be removed within the coming six months. We therefore recommend that you also upgrade any other sites you might have that use PHP versions below 7.2.

If you have any questions about this upgrade and how it might affect your site, you can contact our support via email, support@loopiahosting.se, or by phone, 0771-24 08 00.

 

Best Regards,

Loopia Hosting

 

 

Varför ska man välja Space2u? Modern teknik, stabil hosting och Sveriges bästa support är några av de saker vi erbjuder dig.

Kontakta oss

Sälj

+46 (0)613 205 30

sales@space2u.com

Support

+46 (0)613 722 550

support@space2u.com

Ekonomi

+46 (0)613 722 550

ekonomi@space2u.com

Besöksadress

Järnvägsgatan 16

872 35 Kramfors

Log in